info@paydarpay.ir

مطالعات مکانیک خاک
تعیین پارامترهای مختلف خاک جهت انجام محاسبات و طراحی های سازه ای از چالش های بزرگ پروژه های عمرانی است. دستیابی به مشخصات مقاومتی و خصوصیات خاک بستر، علاوه بر تاثیر مستقیم بر طراحی های ژئوتکنیکی پروژه، در طراحی بهینه و اقتصادی سازه پروژه نقش به سزایی دارد. 
این شرکت با دارا بودن تجهیزات مورد نیاز جهت انجام آزمایش های آزمایشگاهی و برجای ژئوتکنیکی با بهره گیری از پرسنل مجرب آماده ارائه کلیه خدمات در این زمینه می باشد.