info@paydarpay.ir

دیوار خاک مسلح
سیستم اجرای خاک مسلح به روش های احداث دیوار حائل و شیبهای تند که شامل مسلح کننده ها که به صورت نوارهای افقی در خاک قرار می‌گیرند و المان های بتنی یا فلزی که نمای خاک مسلح را تشکیل می‌دهند، اطلاق می شود. نقطه اشتراک همه آنها، درگیر کردن توده خاک پشته در عملکرد سازه ای دیوار و استفاده از پتانسیل این خاک برای تحمل نیروهای محرک ناشی از وزن همان توده می باشد. این مهم با انتقال نیروی خاک از طریق اصطکاک به  عناصر سازه ای که معمولا تسمه های فلزی با قابلیت تحمل نیروی کششی نسبتا زیاد می باشند، امکان پذیر می شود. به عبارت دیگر عملکرد خاک مسلح شباهت زیادی به نحوه عملکرد بتن مسلح و بهبود خصوصیات فلزی بتن توسط مسلح کننده ها دارد.
مزایای روش خاک مسلح به طور خلاصه به شرح زیر است: سرعت کار، استفاده از مصالح بسیار ارزان قیمت یعنی خاک، عدم نیاز به پی، عدم نیاز به فضای بیش از محدوده داخل شیبراهه، زیبایی ظاهری و امکان تامین کیفیت بسیار بالای بتن در قطعات پوسته و مکانیکی بودن عملیات اجرایی. یکی از مهمترین مزایای استفاده از دیوارهای خاک مسلح در مناطق شهری، زیبایی این دیوارها است. با استفاده از قطعات بتنی نما که دارای طرح برجسته و یا نمای کاشی، سنگ و . . . هستند می‌توان نمایی زیبا برای این دیوارها ایجاد کرد که جایگزین مناسبی برای دیوارهیا بتنی یا وزنی هستند. همچنین استفاده از دیوارهای خاک مسلح گلدانی می‌تواند محلی مناسب جهت ایجاد فضای سبز در حاشیه بزرگراهها فراهم کند. به دلیل انعطاف‌پذیری مناسب، احداث این دیوارها در مناطق زلزله‌خیز بسیار توصیه می‌گردد. زیرا در هنگام زلزله آسیب قابل توجهی ندیده و با توجه به حساس نبودن این دیوارها نسبت به نشست می‌توانند نشست‌های کلی و نامساوی زیادی را تحمل کنند.
بیشترین کاربرد این روش در دیواره های نگهدارنده حاشیه بزرگراه ها و جاده ها می باشد. از دیگر موارد استفاده خاک مسلح می توان به اجرای کوله پل ها، سازه های خطوط راه آهن، کانال های آب و آبراه ها و همچنین دیواره های مناطق کوهستانی اشاره کرد.